• هزینه ثبت نام صرفا جهت حضور در دو روز کنفرانس(پک اختصاصی+ چهار عدد میان وعده+ دو وعده نهار)، دریافت مجموعه مقالات و شرکت در جلسات سخنرانی های علمی بوده و حضور در کارگاه ها را شامل نمی شود.
  • پذیرش نهایی مقالات مستلزم ثبت نام حداقل یک نفر از نویسندگان مقاله در کنفرانس و پرداخت هزینه ثبت نام می باشد.
  • به کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس گواهی حضور از سوی دانشگاه رازی ارائه می گردد.
  • جهت تایید ثبت نام دانشجویان و مهندسین نظام مهندسی ساختمان بترتیب بارگذاری تصویر کارت دانشجویی و کارت نظام مهندسی ساختمان الزامی می باشد.
  • درصورت تمایل به حضور سایر نویسندگان، بایستی مبلغ 1000000 ریال از طریق همین پنل واریز گردد.
برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,000,000 ریال
پژوهشگر محترم هزینه پرداختی شامل پک ویژه کنفرانس، دو وعده نهار، چهار میان وعده، صدور گواهی برای نویسندگان و حضور در کنفرانس می باشد.
2
1,000,000 ریال
پژوهشگر محترم هزینه پرداختی شامل پک ویژه کنفرانس، دو وعده نهار، چهار میان وعده، صدور گواهی برای نویسندگان و حضور در کنفرانس می باشد.
3
1,500,000 ریال
پژوهشگر محترم هزینه پرداختی شامل پک ویژه کنفرانس، دو وعده نهار، چهار میان وعده، صدور گواهی برای نویسندگان و حضور در کنفرانس می باشد.
4
500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.