پژوهشگران محترم به منظور ارسال مقالات و همچنین ثبت نام در کنفرانس و یا کارگاه های آموزشی ابتدا باید از طریق تب ثبت نام موجود در نوار ابزار بالای صفحه ی اصلی، اقدام به ثبت نام نموده نمایید. پس از این مرحله  می توانید با استفاده از تب ورود به سامانه وارد حساب کاربری خود شده و از امکانات سایت بهره مند شوید.

هزینه های ثبت نام:

  • ثبت نام آزاد 2,000,000 ریال
  • اعضای سازمان نظام مهندسی 1,500,000ریال
  • دانشجویان: 1,000,000 ریال


توجهات مهم:

  • هزینه ثبت نام صرفا جهت حضور در دو روز کنفرانس، دریافت مجموعه مقالات، و شرکت در جلسات سخنرانی های علمی بوده و حضور در کارگاه ها را شامل نمی شود.
  • پذیرش نهایی مقالات مستلزم ثبت نام حداقل یک نفر از نویسندگان مقاله در کنفرانس و پرداخت هزینه ثبت نام می باشد.
  • هزینه انتشارمقاله دوم نویسنده ای که قبلا در کنفرانس ثبت نام نموده و هزینه کامل ثبت نام را پرداخت کرده باشد 500,000 ریال می باشد.
  • به کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس گواهی حضور از سوی دانشگاه رازی ارائه می گردد.