عنوان:

کاهش مخاطرات لرزه ای ناشی از دیوار در ساختمان

چکیده سخنرانی:

در ساختمان­ های با سازه­ های فولادی و یا بتن­ مسلح که بر اساس ضوابط آئین ­نامه­ های معتبر بین ­المللی و یا مقررات ملی ساختمان ایران، تحلیل و طراحی شده باشند، معمولا آسیب­ های سازه­ای تجربه و مشاهده شده، در محدوده آسیب­ های مورد انتظارِ ناشی از زلزله­ ی طرح، می­ باشند. ساختمان­ هائی که درطراحی و ساخت آنها مقررات ملی رعایت نشده باشند، عمدتاً زوال­ های سازه­ای کنترل­ کننده وضعیت ساختمان پس از وقوع زلزله می ­باشند. در این­گونه ساختمان ­ها نیز انواع آسیب ­ها با شدت­ های مختلف همراه با تخریب دیوارها و نما (که منشاء اصلی آنها می­تواند رفتار سازه آسیب­دیده و اندرکنش دیوار با سازه باشد)، در سطح وسیعی رخ می­ دهد.

به سبب عدم در نظر گرفتن دیوارهای غیرسازه­ای در مرحله تحلیل سازه، یا عدم تحلیل و طراحی لرزه­ای دیوارها (با این پیش ­فرض ­که دیوار با سازه اندرکنش ندارند) و همچنین موجود نبودن و یا استفاده نکردن از جزئیات اجرائی مناسب برای دیوارهای غیرسازه­ای، آسیب­ ها و خرابی­ های بسیار متنوعی در دیوارهای داخلی، خارجی و نمای ساختمان­ ها رخ می­ دهد.

در جزئیات مرسوم مهار دیوارها نظیر استفاده از؛ میلگرد، نبشی کشی، ورق های لب ه­ای، وال پست و ...، مهاری ­های دیوار به سازه، در راستای درون-صفحه ­ای به سازه متصل می­ باشند. در نتیجه دیوار به سبب جابجائی نسبی طبقه دچار آسیب­های گوناگون درون-صفحه­ ای می­ شود که در نهایت می ­تواند منجر به ناپایداری و یا فرو ریزش دیوار در راستای برون-صفحه ­ای شود.

در پژوهش انجام شده مشخص شد که یکی از مناسب­ ترین روش ­ها برای تامین پایداری دیوار در راستای برون-صفحه و کاهش آسیب های درون-صفحه­ ای دیوار، استفاده از وادارهای لغزان پیشنهادی این پژوهش می ­باشد.

این ارائه به بررسی رفتار دیوارهای غیرسازه­ای در ساختمان­های با سازه قابی و نحوه مهار آنها توسط وادارهای لغزان می­پردازد.

 

 

عنوان:

بررسی جنبه های زلزله شناسی و توالی پسلرزه های زمین لرزه 21 آبانماه 1396 ازگله-سرپل ذهاب  کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 7.3

چکیده سخنرانی:

در این سخنرانی ضمن مروری بر وضعیت لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت زاگرس با تاکید بر گستره در بر گیرنده کرمانشاه و زمین لرزه سال گذشته ازگله-سرپل ذهاب، خصوصیات چشمه زمین لرزه اصلی، سازوکار گسل مسبب، عمق زمین لرزه، دگرشکلی زمین مطابق با نتایج اولیه مطالعات صورت گرفته بر پایه روش های دور سنجی، و نتایج حاصل از بررسی پسلرزه های ثبت شده در شبکه لرزه نگاری کشوری و شبکه لرزه نگاری محلی نصب شده توسط پژوهشگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین اشاره ای به سازوکار زمین لرزه اخیر در منطقه تازه آباد کرمانشاه،  توزیع پسلرزه های رویداده، و ارتباط آن با گسل مسبب زمین لرزه سال گذشته ازگله-سرپل ذهاب خواهد شد.

عنوان:

 

نظری گذرا به نقش مهندسی عمران در مقابله با زلزله

چکیده سخنرانی:

زلزله آبان 1396 سرپل ذهاب یکی دیگر از زلزله های مخرب بود که هر چند سال یکبار در ایران اتفاق می افتد و طبیعتاً آخرین زلزله از این نوع نخواهد بود. بعد از فاجعه زلزله های منجیل و بم امید بود که درسهای مهم و تصمیمات اساسی گرفته شود که مردم ما با این درجه از حوادث وخیم و خانمانسوز روبرو نشوند. ولی متاسفانه این امیدی زود گذر بود و مدت کمی بعد از هر زلزله، در حالی که مردم زلزله زده هنوز چادر نشین هستند، زندگی به روال سابق ادامه پیدا می کند  وهمه چیز به فراموشی سپرده می شود. یکی از اهداف سالگردهائی از این نوع باید یاد آوری رسالت مهندسین و محققین کشور باشد و رلی که باید در بهبود و ایمنی زندگی مردم داشته باشند، تا درپیدا کردن راه حلهای دائمی بکوشند که فاجعه های از این قبل در آینده کمتر گریبانگیر مردم بشود. 

هدف از ارائه حاضر یک نگاه گذرا به تاریخچه توسعه روشهای ارزیابی و مقابله با زلزله، پیشرفتهای انجام شده و بررسی مسائلی است که در کشور زلزله خیزی مثل ایران باید تا بحال راه حلهای مناسب برایشان پیدا شده بود، ولی متاسفانه در هر زلزله شدید تکرار می شوند. پس از کلیاتی را جع به زلزله و توسعه تاریخی، روشها و ابزارهای ارزیابی آن بطور اختصار و درسهائی از زلزله های گذشته دنیا که باعث پیشرفت در تحلیل و طراحی برای زلزله شده و همچنین درسهائی از زلزله سرپل ذهاب مرور می شود. سپس درباره بعضی از اعضاء سازه مقاوم در مقابل زلزله: موارد موفق در ایران و آنها که هنوز بررسی بیشتر لازم دارند بحث می شود. در ادامه با نظری به روشهای پیش بینی زلزله و شرایط کنونی آنها توجه به جزئیات سازه های مناسب برای مناطق زلزله خیزو اعضاء سازه ای که می تواند سطح ایمنی سازه را ارتقا دهد و همچنین مقابله با مسائل اجتماعی که می تواند از بروز فاجعه در زلزله های آینده جلو گیری کند می پردازیم.