معرفی مقالات برتر
1397-10-10

مقالات برتر کنفرانس در اختتامیه آن معرفی و تجلیل شدند.

بر این اساس در حوزه های سه گانه کنفرانس مقالات زیر برگزیده اعلام شدند.

1- سازه و زلزله: کنترل فعال سازه‌های ‌بلند با ‌‌استفاده از کابل فعال و الگوریتم کنترل ‌بهینه ‌خطی‌ کلاسیک

نویسندگان:مازیار فهیمی فرزام، بابک علی‌نژاد، حبیب حامدی مارالانی، سید علی موسوی گاوگانی

2- ژئوتکنیک و راه: بهسازی خاک ماسه ای آلوده به نفت خام با استفاده از سیمان پرتلند

نویسندگان:مهزاد خسروی، محمد شریفی پور

3-آب و محیط زیست: بررسی تغییرات دما و بارندگی در ارتباط با پدیده ریزگردها در شهر سنندج

نویسندگان:عطا امینی، ناصح قادری