حمایت انجمن سازه های فولادی از کنفرانس
1397-06-27
حمایت انجمن سازه های فولادی از کنفرانس

انجمن سازه های فولادی حمایت خود از کنفرانس را اعلام داشت.