پیوستن اساتید حوزه اقلیم شناسی به هییت علمی کنفرانس
1397-06-19
پیوستن اساتید حوزه اقلیم شناسی به هییت علمی کنفرانس

اساتید حوزه اقلیم شناسی و جغرافیا به هییت علمی کنفرانس پیوستند. اسامی این اساتید به شرح زیر می باشد:

1-دکتر قاسم عزیزی

2-دکتر حسن ذوالفقاری

3-دکتر فیروز مجرد

4-دکتر جعفر معصوم پور

5-دکتر امان الله فتح نیا