معرفی کمیته علمی کنفرانس
1397-05-18
معرفی کمیته علمی کنفرانس

کمیته علمی اولین کنفرانس نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات متشکل از اساتید برجسته کشور از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی خواجه نصیر، علم و صنعت، خوارزمی، شیراز، تبریز، رازی، سمنان، کردستان، دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه آزاد کرمانشاه می باشد. اسامی کمیته علمی کنفرانس براساس حروف الفبا به قرار ذیل است:

·       پروفسور علی اکبر آقا کوچک استاد دانشگاه تربیت مدرس

·       دکتر رضا آقایاری، استادیار دانشگاه رازی

·       دکتر علی اکبر اختری، استادیار دانشگاه رازی

·       دکتر امیرهوشنگ اخویسی، دانشیار دانشگاه رازی

·       دکتر حمید رضا اشرفی، استادیار دانشگاه رازی

·       دکتر افشین اقبالزاده، استادیار دانشگاه رازی

·       پروفسور محمد رضا بنان، استاد دانشگاه شیراز

·       پروفسور حسین بنکداری، استاد دانشگاه رازی

·       دکتر مهنوش بیگلری، استادیار دانشگاه رازی

·       مهندس آرش بیات، مربی دانشگاه رازی

·       دکتر مهرزاد تحملی، استادیار دانشگاه آزاد کرمانشاه

·       دکتر محسن تدین انجمن بتن ایران

·       دکتر تورج تقی خانی دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

·       دکتر حمید توپچی نژاد، استادیار دانشگاه رازی

·       دکتر محمد حاجی عزیزی، دانشیار دانشگاه رازی

·       پروفسور مسعود حاجی علیلوی بناب استاد دانشگاه تبریز

·       دکتر میترا جوان، استادیار دانشگاه رازی

·       دکتر محمدرضا حبیبی، استادیار دانشگاه آزاد کرمانشاه

·       دکتر سید شهاب حسنی نسب، استادیار دانشگاه رازی

·      پروفسور بهرخ حسینی هاشمی استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

·       دکتر جهانگیر خزایی، استادیار دانشگاه رازی

·       دکتر ابراهیم خلیل زاده، استادیار دانشگاه رازی

·       پروفسور مهدی زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

·       دکتر محسن زاهدی، استادیار دانشگاه رازی

·       دکتر حسن شرفی، استادیار دانشگاه رازی

·       دکتر محمد شریفی پور، استادیار دانشگاه رازی

.       پروفسور حمزه شکیب، استاد دانشگاه تربیت مدرس

·       پروفسور بهروز عسگریان، استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

·       دکتر ایمان عشایری، استادیار دانشگاه رازی

·       دکتر مجتبی فتحی، استادیار دانشگاه رازی

·       پروفسور پرویز قدوسی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

·       دکتر محسن گرامی دانشیار دانشگاه سمنان

·       پروفسور شاهرخ مالک، استاد دانشگاه تهران

·       دکتر علی مزروعی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

·       پروفسور علی معصومی، استاد دانشگاه خوارزمی

·       دکتر مهدی ویس کرمی دانشیار دانشگاه شیراز

·       پروفسور نادر هاتف، استاد دانشگاه شیراز

·       دکتر آزاد یزدانی دانشیار دانشگاه کردستان