در حال بروزرسانی

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 نکات اجرایی سازه فولادی 1 و بتنی 1
1397-08-23 13:30-18:30
کلاس 2 70
0 ریال
دکتر محسن عقابی
2 اجرای ساختمان های فولادی
1397-08-23 13:30-18:30
کلاس 3 70
0 ریال
دکتر سیاری
3 بررسی رفتار ساختمان های شهری در هنگام آتش سوزی و قابلیت اطمینان مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
1397-08-23 13:30-18:30
کلاس 1 40
0 ریال
دکتر بهروز بهنام