به نام خدا

در فرآیند تلاش برای ساختن و برآوردن نیازهای اولیه و رفاهی انسانها از قبیل ساختمان و سازه های حیاتی، ژئوتکنیک، آب و آبرسانی، راهسازی، محیط زیست، معماری و همچنین کاهش مخاطرات طبیعی و یا ناشی از ساخت، تاریخچه مهندسی عمران، آکنده از نقاط عطف غرورآمیز و گاه ناکامی های عبرت آموز از این طلایه داران خستگی ناپذیر است که در راستای انجام وظایف ذاتی و الهی خود برای ساختن دنیایی بهتر و امن تر برای همگان و آیندگان با وجود تمامی ناملایمات و مشکلات سر راه، انصاف و پایبندی به اصول اخلاق انسانی را همواره ضروری می دانند. اینانی که در راه نیل به مقصد، مطمئناً یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت...

کنفرانس "نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات" گامی است برای هم اندیشی  و تعامل دانشگاه و صنایع عمرانی استان در راستای ارتقای سطح ایمنی و بهبود کیفیت زندگی انسانها در منطقه و کشور و همچنین ارتقای سطح آگاهی های علمی، فنی و تخصصی پژوهشگران، مهندسان، تکنسین ها، دانشجویان، استادکاران و عموم مردم منطقه و کشور. امید که با تمرین همکاری، همدلی، الگویی برای کشور و دنیا باشیم.

سالروز زلزله ازگله-سرپلذهاب را بهانه ای دانستیم که این نماد همدلی و نوع دوستی مردمان ایران زمین را همزمان کنیم با برگزاری اولین کنفرانس ملی "نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات". باشد که هر دوی این نقاط عطف، نماد همبستگی ملی میان دانشگاه و صنعت و مردمان ایران عزیزمان باشند.

 

                                                                                                                  مجتبی فتحی

                                                                                                                  دبیر کنفرانس