به پاس احترام به تمامی آسیب دیدگان حوادث و مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی سالهای اخیر کشور، بویژه بازماندگان زلزله 21 آبان ماه 1396 ازگله-سرپل ذهاب، اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات توسط دانشگاه رازی و مشارکت سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه با حمایت علمی گروهی از اساتید و دانشگاه های معتبر کشور برگزار میگردد. کنفرانس مورد تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بوده و دارای کد اختصاصی ISC می باشد.

این کنفرانس مشتمل خواهد بود بر: "مجموعه سخنرانی‌های تخصصی"، "جلسات و همایش‌های ویژه تخصصی" ، "کارگاه‌های تخصصی"، "ارائه پوستر" "نمایشگاه"،